SU DIGEI
22Jul/110

Batallas in sa retza de DMC – sa de cuàturu noas

In s'interis chi femus faendi pregontus aforas de sa Sardìnnia e chistionendi de cosas tènnicas meda, sa batalla "DMC Online Dj Championships" fiat sighendi su tretu suu e, duncas, andaus a castiai unu pogheddu aundi est lòmpia e cali est sa situatzioni: a sa de dexi torrada est "Dj Fong Fong (Frantza)" chi bincit, cun d-unu scioru stravanau! Castiai-si-ddu circhendi a no arriri tropu e a si gosai sa fantasia, sa precisioni e sa tènnica de-i custu macu:

 

Passat a sa torrada afatanti "Dj Snayk Eyez (USA)", dj underground de batalla chi no s'intendiat de diora (fiat connotu meda unus dexi annus a oi), chi at amostau stili de scola bècia amesturau a tènnicas noas cun s'acostamentu cràssicu de is digeis americanus chi funt "nàscius" in is annus '90 aìnturu de su mundu de s'hip hop, candu is batallas fiant liadas meda a-i cussa cultura:

Sa giuria, comenti a su sòlitu, fiat de ddi portai arrespetu mannu:

DJ CO-MA (Giaponi)- DMC Battle For World Supremacy Champion 2006
Pro Zeiko (Germània) - DMC Battle For World Supremacy Champion 2005
Cutmaster Swift (Arrènniu Uniu) - DMC World Champion 1989

19Jul/110

Pregontus: Dj Angelo

Agiumai nimancu deu nci creu! Su Digei custa borta est a bistimenta speciali ca (e ddu nau infogau meda!) pùblicat su primu pregontu internatzionali: Dj Angelo! Custu piciocu, nàsciu in Birmània ma crèsciu in s'Arrènniu Uniu, est connotu meda in totu s'Europa e, pruschetotu in custu ùrtimu annu, est faendi-sì connosci in totu su mundu andendi a giru cun d-unu cuncertu potenti chi fundit sceberus musicalis po ballai e pretziosismus tènnicus e stravanaus de digei de batalla, umperendi a totu is ainas noas DVS, MIDI e USB chi s'agatant oindii. Candu m'at torrau ca eja po su pregontu femu prexau che una pasca! Craramenti apu dèpiu furriai totu de s'ingresu a su sardu, circhendi a no perdi nudda de su chi s'at bòfiu comunicai Dj Angelo e depu nai chi is barrancus furriendi de s'italianu e de s'ingresu funt diferentis po "calidadi" ma agualis po "cantitadi"...ma imoi custu no s'interessat. Torru gràtzias a Veronica Atzei po s'agiudu cun is currigiduras de s'ingresu. Balla, andaus a ligi luegus ita totu s'at nau:

 

Saludi Dj Angelo e beni beniu in su blog de "Su Digei", su primu e s'ùnicu chi s'incurat de ainas e chistionis tènnicas de digei in Sardu. Otu preguntas po tui:

1 - SU DIGEI: Musikmesse 2011, in sa parada de Reloop. Comenti est andada?

R - Dj Angelo: Musikmesse 2011 est stètia stravanada! Est stètiu chena de dudas unu de is prus tretus artus de s'annu miu e oi seu tzerriendi ancora po cantu mi seu spassiau cun totu sa truma de Reloop. Sa parada nosta fiat connota meda e eus tentu genti meda chi beniat a is spetàculus nostus dònnia dii. Est spassiosu a traballai cun sa truma de Reloop poita ca puru chi funt traballendi funt gioghendi meda puru!


2 - SU DIGEI: Tui ses testimòngiu po sa Reloop, unu sinnu Tedescu togu chi est amanniendi meda. Cali est sa prus aina innovadora de Reloop? E poita?

R - Dj Angelo: Puru chi no tengu unu cuntratu, seu unu artista ofitziali de Reloop amparau de issus de duus annus. A s'inghitzu no sciemu meda de issus e de is ainas insoru ma, candu ddus apu connotus, seu abarrau spantau meda de sa calidadi de is ainas chi faint. Creu chi is RP-6000 mk6 siant is mellus pratis chi ddoi funt in su mercau de oindii po is digeis modernus. Seu prexau meda de is cùfias RHP-20 puru, chi ddas seu umperendi in is cuncertus.

 

3 - SU DIGEI:Traktor o Serato? E poita? Sciu ca imoi ses umperendi a Traktor 2.

R - Dj Angelo:Mi faint custa pregunta sèmpiri. Sa beridadi est chi mi praxint ambaduus, Serato de su 2066 e Traktor sceti de s'annu passau. Sendi chi tengu sperièntzia meda cun Serato est sa primu sceberadura chi depu sonai in clubs, ecc. perou, chi candu arribant sciorus cun efetus e MIDI, Traktor est perfetu. Su chi pensu deu est chi dònnia aina de digei est sa mellus chi est in is manus giustas.

 

4 - SU DIGEI:E ita mi naras de SPIN2, su sistema DVS de Reloop? Est unu progetu serrau poita ca Serato e Traktor arregnant in su mercau?

R - Dj Angelo: De cussu chi sciu SPIN est spaciau e imoi Reloop tenit affillamentus cun Traktor e Serato e est cuncentrendi-sì a amanniai hardware bonu prusaprestu chi software.

 

5 - SU DIGEI: Nara-sì 3 cantzonis de comporai e sonai notesta!

R - Dj Angelo: Is mellus cosas in sa vida funt po debadas! Baxi e pigai calancuna de is cantzonis mias de Soundcloud.

 

6 - SU DIGEI: In su Maju passau fiast a giru in Letònia e Corea de Giossu: ita genia de spetàculu as "cuncordau"? Ita totu portas candu ses a giru (mixer, cùfias, puntinas, ecc.)?

R - Dj Angelo: Eja, ocannu apu sonau in Letònia, Germània, Svitzera, Polònia e Corea de Giossu. Su spetàculu chi fatzu cambiat a segunda de s'acontèssiu chi nci depu sonai ma, a su sòlitu, est a "enèrgia arta" cun mùsica eclètica, e sa tenta mia principali est sèmpiri de sciumbullai sa festa! M'agradat su "turntablism" e medas de is amiradoris mius s'abetant de mi biri faendi sciorus tènnicus ma, in sa situatzioni de su club, sa cosa no funtzionat beni e ndi podit sbuidai su pranu de ballu! Deu pentzu chi est importanti meda a tenni s'armùdiu giustu e mi disapegat candu biu digeis scarrafiendi o giogulendi tropu e perdendi s'interessu de su pùblicu insoru. Femu digei ananti de lompi a essi "turntablist" e duncas circu ancora de fai biaxiai sa genti dònnia borta chi sonu. M'eis a podi nai chi deu sonu a su 75% po su pranu de ballu cun d-unu 25% de elementus de scioru po cussus chi ddi praxit su turntablism. Po mimi sa tenta fitiana est de fai "turntablism chi podis puru ballai". Est una sfida diaderus e sèmpiri unu traballu in avantzadura. I'm currently using Serato, Shure M44-7 cartridges, Novation Dicers, Reloop RHP-20 headphones. For mixers, I enjoy using the Rane TTM57 or Pioneer 909.

 

7 - SU DIGEI: Ses bènniu mai in Sardìnnia? Ita ndi pentzas de s'ìsula nosta?

R - Dj Angelo: No seu stètiu mai in Sardìnnia ma mi praxit meda a biaxiai e a sperimentai cosas noas. Chi si serbit una festa potenti, cumbidai-mì!

 

8 - SU DIGEI: Poita s'allumìngiu cosa tua est "Angelo"? Ddu scis chi custu nòmini in italianu bolit nai "Angelo" in italianu? In Sardu est "Àngelu"...ti sonat stranu?

R - Dj Angelo: "Angelo" no est sceti su nòmini miu professionali ma est su nòminu miu beru puru. Tengu una sorri mughedda chi ddi narant "Angelica" e candu seus nàscius, mamai e babu si funt intèndius benedixus cun duus àngelus, e duncas s'ant donau nòminis angèlicus. Deu circu a essi una fortza positiva in dònnia cosa chi fatzu chi est s'arrexoni poita ca mi praxit a imparai a is àterus s'arti chi stimu. Ma gei no seu un'àngelu totu su tempus 😉

 

SU DIGEI: Gràtzias meda po su pregontu e bonu traballu!

Dj Angelo: Gràtzias a tui e saludi a totus!.

 

Soundcloud

Twitter

Facebook

Youtube


Versioni ingresa de su pregontu.

 


 


  

11Jul/112

Dj Sputo e s’umperu de sa tènnica „a s’imbressi“

 

Est arribada sa basca lègia e, puru chi si costat una bella sudada (ca sa computera est a tipu forru allutu), torraus a sciri in su blog, ca seus firmus de unu mesi!
Funt acontèssias unas cantu cosas (DMC Italy, tanti po nai, cun d-una participatzioni manna de digeis de sa Sardìnnia), e nd'eus a chistionai luegus de manera tènnica, comenti eus sèmpiri fatu finsas a imoi, e àteras "internatzionalis" funt buddendi in sa pingiada!
E duncas: DMC Italy est a nai batalla de digei. Dj Sputo est stètiu unu de sa truma de is sardus chi ddoi fiant in Milano a si-dda gherrai po su "Killa Combat Scratch". Chena de intrai in su detàlliu de sa batalla (po imoi) si-ddu bollu presentai unu pogheddu a custu digei, giòvunu e bravu meda, e ddu fatzu cumbidendi-sì a si castiai custu vìdiu:

 

Comenti eis biu est unu "freestyle de scratch" chi amostat sa tènnica de Sputo chi, po mimi, est s'ùnicu "digei de batalla" traditzionali chi teneus imoi in Sardìnnia, poita ca Dj Nike, su primu chi iat fatu e bintu batallas (campioni de su DMC Italy 1997), no batallat prus e Richard (su nòmini suu) at inghitzau de diora e est unu chi sighit a fai is sciorus suus ponendi-nci scarràfius, assortamentus e giogulamentus de manera siat cràssica chi noa. Un'àtera caraterìstica de Sputo (ma no sceti de issu, craramenti!) est s'umperu de su crossfader "a s'imbressi", est a nai cun su canali de a manca chi serrat a manca impasi chi a dereta (e su de a dereta a dereta, impasi chi a manca). S'arregordu chi su crossfader si permit de passai de unu canali a s'àteru movendi unu curreu sceti e no duus (cussus funt is curreus dedicaus, unu po dònnia canali postus a prumu in su mixer). Est una manera chi umperant su 50% de is digeis, imoi chi su mixer portat sèmpiri sa tecla po ndi cambiai sa diretzioni a su crossfader e no tocat a ponni a s'imbressi is gavetus de is pratus (comenti si fait in is annus '80 e '90) e su maistu de custa modalidadi est Dj Q-Bert.
Su bantaxu scarrafiendi iat a podi essi de aberri su crossfader cun su pòddixi e de ddu serrai cun is àterus didus, ma deu nau chi est una chistioni de tastu, opuru de comenti ti-ddu bis in conca su movimentu (a mimi su crossfader a s'imbressi mi fait pensai comenti chi sia scarrafiendi umperendi su fader de su canali). E comuncas ddoi funt digei che a Dj Tigerstyle chi umperant su crossfader siat normali chi a s'imbressi, arrennescendi a fai medas tènnicas. Una cosa chi agiumai sceti Dj Sputo fait est de cambiai dònnia tanti sa positzioni de sa manu apitzus de su discu; chi si castiais torra su vìdeu eis a biri chi sa manu si movit de sa parti de a manca de su discu a-i cussa de dereta, acanta de su bratzu de su pratu, pruschetotu candu depit fai unu "Orbit Flare" (tènnica chi segat su sonu in tres partis a s'andada e a sa torrada, faendi unu sonu simbillanti a una cosa chi pendit). Richard est unu maistu de custa tènnica chi est difìcili meda siat po su nùmuru de atzas chi si depint fai in pagu tempus, siat poita ca aguantendi su discu a s'imbressi arriscaus de donai unu corpu cun sa manu a sa puntina. In d-unu de is posts benidoris eus a biri e a circai de spricai sa matessi cosa faendi-dda cun sa manu dereta e cantu est bantaxosu a essi scarrafiadoris de manu dereta. Richard difatis (comenti a mimi e àterus) scarrafiat cun sa manu manca, umperendi sa manu forti (sa dereta) apitzus de su crossfader...ma a bortas sa manu forti est sa manu manca! Est una chistioni trumbullosa! Est craru chi, a sa fini: chi ses forti...ses forti!

 

Lèssicu 1.2

A S'IMBRESSI: candu cambiaus sa diretzioni de is canalis de su crossfader opuru sa parti de su fader chi aberrit e segat su sonu. In italianu est "invertito" opuru "al contrario", in ingresu ddi nàrant "hamster" opuru "reverse" (comenti est scritu sèmpiri in sa tecla de su mixer).

(su) FREESTYLE: candu, apitzus de una basi musicali, si scarrafiat de manera improvisada. Eus a podi nai puru "scarràfius lìberus".

(su) GIOGULAMENTU: fueddu nou chi apu sceberau de "giogulanu" (in italianu: "prestigiatore"). Est sa tènnica chi s'umperat po fai arritmus e melodias cun totu e duus is pratus e duus discus agualis o diferentis. In ingresu, difatis, ddi nàrant "beat juggling".

 

Tagau comenti a: , , , , , , , 2 Cumentus
16Apr/110

Batallas in sa retza de DMC – sa de tres noas

Sa batalla "DMC Online DJ Championships", chi seus sighendi de custu blog, est lompendi a essi interessanti meda, o piciocus! Un'àtera sentèntzia cun spantu: "Ritchie Ruftone (UK)" est su bincidori e "Dj Cordella (ITA)", italianu pulliesu de Taviano (LE), passat a sa torrada afatanti comenti a su mellus apalas de su primu!. M'eis a nai: "e poita totu custu infogu?". Pruschetotu poita ca Cordella est grandu sperimentadori e presentadori de ainas de digei (Alarmusic, Numark, ecc.) e puru poita ca tenit cussu "tocu" de scola bècia in is sciorus cosa sua chi mi fait praxeri meda a intendi. Balla, custa borta puru sa giuria fiat cosa de timi:

DJ Shiftee (USA) - DMC World Champion 2009 / DMC Battle for Supremacy Champion 2007
DJ Yasa (Japan) - 4 x DMC World Team Champions
DJ Dopey (Canada) - DMC World Champion 2003

 

Lèssicu 1.0

(sa) PRESENTADA: candu unu digei spertu provat un'aina e ndi scriri ita ndi pentzat, chi siat po unu blog tènnicu, unu giorronali de su setori professionali, ecc.. In su mundu de su digei is presentadas e is vìdeo-presentadas funt importantis meda poita ca medas bortas si tocat a comporai un'aina in s'arretza, chena de dda podi provai.

 

2Apr/111

Batallas in sa retza de DMC – sa segundu noa

A s'acabu de sa segundu torrada nci funt bessius duus digeis chi ant a si-dda gherrai in sa finali de Austu de sa batalla "DMC Online DJ Championships": "Dj Rasp (UK)", chi est su bincidori, e "Loop Skywalker the turntable Jedi (UK)", chi passat a sa torrada afatanti comenti a su mellus apalas de su primu (britànnicu issu puru). Is sciorus de custus duus piciocus no m'ant fatu sartiai de sa cadira perou chi custa giuria at ditzidiu aici mi tocat a mi citiri:

DJ Noize - 1996 DMC World Champion
DJ Kentaro - 2002 DMC World Champion
DJ Pfel (C2C) - 4 x DMC World Team Champion

 

Lèssicu 0.9

(sa) GIURIA: in dònnia batalla de digeis sa giuria avotat is sciorus e pigat is detzididuras. Chi sa batalla est internatzionali-ofitziali is arrègulas ant a essi is matessis in dònnia logu (po es.: su DMC in Tailàndia at a essi fatu comenti a su DMC de su Canada).

 

13Mrz/110

Batallas in sa retza de DMC – sa primu noa

Duncas: sa batalla "DMC Online DJ Championships" est inghitzada e sa primu torrada tenit giai is bincidoris, chi ant a essi arrenomenaus giòbia su 17 de custu mesi. Sa curiosidadi est manna poita ca, comenti nàrat sa noa ofitziali de su DMC, no scireus ita at a fai chini nci at a bessiri: si-dda ant a gherrai cun su matessi video? Ant a arregistrai duus minutus nous? Opuru calincunu at a lassai perdi? Deu apu castiau totu is video (gana meda ndi tenemu, berus?) e avotau chena de generosidadi e, a nai sa beridadi, s'ùnicu chi at fatu duus minutus de fogu est stètiu Dj Unkut (Germània), chi cun d-unu scioru de lestresa, precisioni e tènnica apitzus de is sonus cuncordaus de Le Jad (produsidori famau meda po is basis potentis, siat po is batallas chi po nci arrepai asuba) s'est guadangiau is cincu steddus cosa mia. Castiai-si-ddu:

 

Tanti po essi precisu, si fatzu apubai ca est imperendi su mixer nou de sa Vestax, su PMC 05 pro IV (gei ddu eus a biri prus ananti) e Traktor Scratch Pro impari a su controlladori Maschine (totu e duus de sa Native Instruments); no creu chi ddu fetzat po debadas ca Vestax, Zoo York e àteras firmas puru ddi faint de amparadoris (castiai is apositzus in su sprigu!).
Po torrai a sa chistioni de su post e dda serrai cun lestresa: sa DMC si fait sciri chi at tentu 50.000 vìsitas in duas cidas e chi at avotau genti de: U.S.A., UK, Germània, Corea de su Mesudii e natzionis chi no ant participau mai a su DMC, che Colòmbia e Cile, chi si-dda funt gherrada beni puru!
Insaras, abetaus a su 17 de Martzu e bireus chini at a passai a su segundu turnu. Nosu bos'eus a donai noas dònnia borta, cun sa speràntzia chi siat una batalla sèmpiri prus potenti e prena de novidadis tènnicas e musicalis.

 

Lèssicu 0.7


(su) SCIORU: is batallas de digei funt, pruschetotu, una filera de "routine"; sa tradusidura precisa iat a depi essi "andatzu" ma si sciri ca a custu fueddu ddu imperaus in àterus tèssius. Duncas "scioru" podit essi una solutzioni.

(su) AMPARADORI: est su chi ddi nàrant "SPONSOR", chi ndi benit de su latinu "sponsor"=fiantzeri (verbu "spondere"=promiti cun solennidadi). Eus a podi nai "su sponsor" puru ma chi nci-dda faeus a sceberai unu fueddu sardu est mellus.

 

24Feb/111

Batallas de digei in sa retza

Chi imoi seus bivendi s'era de Internet dd'eus cumprendiu de diora e, difatis, est difìcili meda a si pensai de podi cuncordai spainamentu de mùsica-promo, circa de datas po sonai, tenni cuntatus, ecc. chena de imperai sa retza chi, de prus, chi est beni imperada s'at a fai allogai dinai puru! Po unu digei est cosa stravanada a podi fai puru àteras cosas chi donant infogu mannu, ideas e materiali po sonus nous. Tanti po nai:

-       imperendi a Skype, MSN opuru calisisiat “sistema de arrecadu subitanu” acapiendi a sa computera una bessida de su mixer (mancai su Booth) e cun d-una webcam si podeus fai una pariga de scratches impari a un'amigu arromanu o spanniolu, faendi “pregunta e arraspusta” e studiendi-ndi is tènnicas in s'interis chi si seus spassiendi, chi siat a su noti cun is cùfias opuru a su domìnigu de a merii cun is càscias a totu pompa;

-       imperendi a Soundcloud, po carrigai arregistratzionis e ddas spainai de manera chi totu is cumbidaus a s'ascurtu potzant intendi cantu seus togus a fai passàgius longus unus sessantacuàturu bàtidus;

-       scarrighendi-sì "loopers", basis e sonus po fai provas e traballus nous, sèmpiri prus arricus e personalis.

E imoi, arribendi a sa chistioni chi m'at fatu sciriri a custu post, nci at una novidadi manna e stravanada: sa "batalla in sa retza"! No est cosa noa-noa, ca giai de una pariga de annus sa sfida intra de digei, imperendi a Youtube, fiat lompendi a essi cosa sèria e batallas che "WTK Worldwide Scratch Battle" e àteras funt atòbius abetaus de digei famaus puru (Dj Muzzell, LigOne, Kurteek, ecc.) e de unu muntoni de genti, ca a participai est fàcili: ti depis arregistrai cun sa webcam, faendi sa presentada cosa tua, intra de su tempus stabilèssiu e asuba de sa basi "ofitziali". Totu su mundu t'at a podi biri e, a s'acabau, una giuria at a ditzidi chini est su bincidori. E insaras sa DMC-World Dj Championships, chi giai de is annus '80 fait dònnia annu sa prus batalla importanti chi premiat is campionis de su mundu, ocannu at organizau sa primu batalla in sa retza cosa sua: sa DMC ONLINE DJ CHAMPIONSHIP. Chena de intrai tropu in is particularis (ligei-sì s'arregulamentu chi teneis tempus e gana) si potzu nai giai chi totus is assentaus intra de su 14 de Friàrgiu chi ant carrigau su video insoru ant a essi avotaus, inghitzendi de su 3 de Martzu, de totus is chi s'ant assentai po custa tenta. Dònnia duas cidas s'at a avotai, finsas a su 30 de Austu candu ant a essi ofitzialis is 10 sceberaus po sa finali chi, su 5 de Cabudanni, at a nai chini est s'urrei de sa batalla! Deu no mi seu assentau ancora po avotai (siguramenti no bollu batallai, ca no seu bonu a fai custas cosas) ma no biu s'ora de mi gosai sa bisura de genti de totu su mundu amachiendi-sì cun duus pratus e unu mixer e boghendi-ndi sonus stravanaus! Sa batalla, no si-ddu scaresceus, est cosa importanti meda in su mundu de su digei "hip hop"...puru chi est in sa retza!

Lèssicu 0.6

(su) SISTEMA DE ARRECADU SUBITANU: funt totu cussus programas chi pirmitint de comunicai luegus scriendi a tipu "chat" e, po sa prusparti, puru chistionendi-sì cun su micròfunu e is cufias e castiendi-sì cun sa webcam.

(su) BOOTH: est una segundu bessida de su mixer chi, a tipu su Master, arrègulat unu volùmini. In ingresu ddi nant aici ca iat a depi essi sa bessida po is càscias de sa "gabina" de su digei, diferentis de cussas acapiadas a su Master. Cumbenit a ddu lassai aici, comenti as fatu totu is àteras lìnguas.

(sa) PREGUNTA E ARRASPUSTA (P/A): chistionendi de digei chi faint "scratch" est una manera de si sfidai opuru de fai allenamentu, arretroghendi-sì apitzus de una basi dònnia tanti de bàtidus. Su nòmini est tradusidura de s'ingresu "question & answer (Q&A)". In italianu puru s'imperat meda "botta e risposta".

(su) PASSÀGIU: sa transidura intra de una cantzoni e s'àtera candu ddas seus amesturendi-ddas. In italianu est "passagiu" a su pròpiu, ca si cumprendit chi no seus chistionendi de màchinas de su tèssiu.

(su) LOOPER: ndi benit de loop (fueddu chi eus giai biu). Funt progràmas piticus, fatus a "flash" opuru "html" chi tenint unus cantu de loop in d-una fentana fata cun gràfica. Funt pràticus meda, ca su digei podit sceberai e cambiai luegus su loop po fai allenamentu cun su scratch. No ddu furriaus, poita ca, comenti eus biu giai po "loop", ndi bessint girus de fueddus chi trumbullant.

Tagau comenti a: , , , , , , 1 Cumentu