SU DIGEI
12Jan/114

Beni benius in su blog de „Su Digei“

Seu traballendi cun sa lìngua sarda de pagu tempus ma assumancu de binti annus e prus cun sa mùsica, faendi “su digei” a èssiri pretzisus. Insaras mi seu pensau, biendi ca totu podit èssiri scritu e contau in Sardu, de incingiai custu blog, cun su fini de scriri e abèrriri chistionis tènnicas e musicalis apitzus de totu cussas chi funt is ainas, is barrancus, is novas de custu setori specìficu de sa mùsica de oindii. Sa tenta, chena de pretesas mannas, est cussa de provai a biri pruschetotu is barrancus chi ddoi funt imperendi is fueddus tènnicus, est a nai totu unu fueddàriu specìficu chi su Sardu no at “imbentau”, circhendi a cumprèndiri ita ndi depeus, duncas, bogai cun is mecanismus de su Sardu opuru ita totu eus a dèpiri tènniri po fortza de s'ingresu, de s'italianu, ecc. e poita, mancai, no fait a ddu furriai in Sardu. Foras de retòrica: chi boleus ca sa lìngua nosta sigat a bìviri e a èssiri moderna custu puru est su tretu de fàiri. Deu nci apu a pònniri totu is connoscièntzias e sa passioni chi sigu a nci pònniri de diora in sa mùsica. Gràtzias de imoi a totu is chi ant a scriri e a mi donai ideas e incraramentus (comenti a Ivo Murgia, chi m'at donau su primu agiudu!).

Alessandro.

Lèssicu 0.0

(su) DIGEI: de s'ingresu “Disc Jockey”, fatu simpri a sa forma “DJ” chi si ligit e si scriit “Deejay” puru. Duncas ddu furriaus pari-pari cun “Digei”.

Esempru:

P: “Ita ses faendi de traballu?

A: "Fatzu su Digei

Su Digei

Cumentus (4) Trackbacks (0)
  1. Beni beniu in su mundu fadau de is bloggers in sardu!

  2. Biau a chini esti digei…Chini esti digei una borta abarrara digei po sempri!

  3. Arrumbulendi…Gherrendi e arriendi, cummenti a sempri…Su blog esti intzertau e tui sesi s’omini giustu po du mandai a innantis…Aio!


Antworten abbrechen

No ddoi funt ancora trackbacks.