SU DIGEI
23Okt/140

S’umperu de is ainas: mixer, pratu, DVS, controlladori e sintetizadori

Una sìntesi bella de totu su chi ndi eus pensau, scritu e arrexonau in is ùrtimus artìculus in su vìdiu de unu scioru stravanau de unu digei e musitzista potenti! Teeko umperat su Z2 de sa Native Instruments acapiau a Traktor, unu controlladori Kontrol F1 po Traktor (sèmpiri de sa NI), unu pratu Controller One de sa Vestax e unu sintetizadori de sa Sequential Circuits, chi su sonu no est efetau de Traktor ma de unu pedali. Ita nai? Bonbas! Gosai-si-ddu.

22Okt/140

Reloop Neon, su controlladori nou de Reloop

Oindii su mundu de is controlladori est, forsis, su prus setori mannu de is ainas po digei; Pioneer, Native Instruments, Akai, ecc., unu sciacumannu de genias po calisisiat abisòngiu! E, comenti a sèmpiri, custa borta puru sa firma tedesca Reloop ndi bessit cun un'aina chi punnat a sintetizai totu s'essèntzia de is prus ainas famadas de is àteras firmas, circhendi de nci-dda ponni in su mercau cun una pubricidadi fata beni e (siguramenti) cun prètziu bàscius. Su Neon, difatis, portat totu is prus caraterìsticas interessantis de sa NI Maschine, de su Pioneer DDJ-SP1 e de su Denon DN-HC1000S est a nai de cussus controlladoris "cumplementaris" a is consolle cun su mixer, is pratus/cdj e unu DVS (est tzertificau Serato DJ ma, craramenti, bandat beni po dònnia DVS sendi mapàbili).

Su vìdiu spricat beni totu is funtzionis chi tenit e totu su chi si podit fai, contendi-ndi e amostendi-ndi sa fatzilesa de umperu, s'ergonomia e s'assentu generali. Bellu meda, nudda de nai, ma unu contu est a ddas biri a is cosas, un'àteru est a ddas provai e personalmenti tengu dudas meda apitzus de sa lestresa de umperu e sa solidesas de is manaxili e de is tastus. Est berus puru chi Reloop no est prus una firma "giovunedda" e, comenti eus nau in s'ùrtimu artìculu, chi punnat a nci bintrai a faci manna in su mercau in custu momentu chi Vestax e Ecler ant lassau unu tretu mannu siguramenti at prodùsiu un'aina bona e est bellu meda a sciri chi nci at unu scioberu sèmpiri prus mannu e de ainas nci-nd'at po dònnia abisòngiu.

1Feb/110

Controlladoris tragaditzus: AKAI LPD8

Est giai de unus cantu de tempus chi in sa consolle de su digei bieus fitianamenti sa computera, in prus chi is pratus, is ligidoris de cd e su mixer, poita ca is programas po su controllu digitali de sa mùsica (siat cun is discus chi cun su cd) funt lòmpius a èssiri s'arrègula po unu nùmuru mannu de chistionis; foras de sa comodidadi siguramenti nci at s'arraxoni chi podeus fàiri unu sciacumannu de cosas in prus: efetus, loops, lìstas longas de cantzonis, ecc. e ddu podeus fàiri beni. Ma cali est, duncas, su chi amancàt? Pruschetotu una spècia de ainas po ndi controllai sa computera, mancai flessìbilis in sa programatzioni. E insaras bieus controlladoris USB acanta de is computeras, cun tastus, manaxilis, curreus e luxis puru! Duncas deu puru ndi apu comporau unu: su “AKAI LPD-8”! No si bollu trumbullai tropu cun chistionis tènnicas ma si potzu nai a lestru poita ca est un'aina bella meda:

-        ndi pigat sa currenti de sa USB

-        tenit 8 “pads”

-        tenit 8 manaxilis cun cursa finia

-        4 pàginas de programa (est a nai ca funt 32 pads/manaxilis in totu)

-        est “plug & play”, siat asuta de Windows chi de OSX

-        tenit is luxis po gurnisa de is pads (duas maneras)

Sa calidadi de is materialis est arta, comenti si spetat a is ainas prodùsias de Akai chi, abarrendi intra de is firmas giaponesas, at amelliorau un'idea de sa Korg, su “nanoPAD” (chi at presentau sa segundu versioni a su NAMM 2011 in Califòrnia in su mesi de Gennàrgiu). Imoi su “trend” est ghetau e totu is firmas funt faendi conrolladoris aici piticus poita ca funt tragaditzus e nci-ddus podeus pònniri in sa bussa de digei puru chi ndi depeus pigai s'ariopranu e ca funt flessìbilis e aportaus, praticamenti, de dònnia programa. Deu ddu imperu, po sa prusparti, po ndi controllai Serato Scratch Live, mapendi-ddu aici:

-        is manaxilis cuntrollant is efetus (filtrus, flanger, delay e “repeater”);

-        is pads funt po fai su loop a lestru, po ndi cambiai sa manera de ligidura (absolute, relative, internal) e po sonai, mancai, unu loopixeddu de sirena (ca nci stait sèmpiri beni!)

Dda serru narendi chi est un'aina chi costat pagu (unus 55 èurus) ma chi ndi balit de prus siat po sa calidadi de is materialis chi po sa flessibilidadi e est su primu contolladori tragaditzu chi, puru chi est aici piticu, tenit manaxilis e pads.

Lèssicu 0.4

(su) CONTROLLADORI: in ingresu est "controller"; funt cussas ainas chi (bia MIDI cun s'analògico, sa USB e sa Firewire) pirmittint de controllai àteras ainas. In italianu est abarrau "controller".

(su) PAD: funt una spècia de "tastus dinàmicus" cuadraus; deu nau de ddu lassai aici, ca sa tradusidura no est fàcili. Giai in italianu est difìcili, ca ndi bessint fueddus comenti a: "blocco, cuscinetto, piattaforma, ecc.". Chi nau "su pad" assumancu no m'ant a castiai mali.

(su) LOOP: sa tradusidura iat a dèpiri èssiri "perìodu", est a nai unu sonu chi torrat aguali finsas a candu no ddu firmaus. Ma "loop" est unu fueddu aici connotu chi cumbenit a lassai s'ingresu innoi puru (comenti, craramenti, at fatu s'italianu).

TRAGADITZU: ing: "portable", ita. "portatile"; ma in sardu nci at su verbu "tragai" e, duncas, podeus imperai s'agetivu (gràtzias a Oresti Pili chi m'at spricau custa cosa po is computeras).

13Jan/114

Korg Zero 4 – mixer controlladori FW/MIDI

De pagu diis apu comporau unu mixer nou, su “Korg Zero 4”. Est stravanau diaderus custu ordìngiu, no sceti poita ca tenit 4 canalis de sonu donniunu cun is efetus dedicaus e 11 genias de giustificadoris de sonu (de cussu cràssicu a cussu chi donat ènfasi meda, finsas a su chi segat is frecuèntzias opuru ddas assòlat) ma, pruschetotu, poita ca portat aìnturu una scheda Firewire chi fait a dda collegai a sa computera po arregistrai e/o ndi pigai su sonu de is progràmas (4 IN/OUT) e po ndi trasmìtiri is datus MIDI movendi is manaxilis e is curreus. Cosa meda de imperai, duncas, e s'arriscu de tènniri trumbullu sonendi! Insaras sa Korg at fatu una cosa sèria e at postu duas genias de luxis: colori de aràngiu chi eus sceberau (a manaxili specìficu) chi su canali est funtzionendi comenti a Àudio e birdi chi su canali est comenti a Midi, opuru birdi e aràngiu impari chi boleus Midi+Àudio! Craramenti eus a imperai sèmpiri is matessi manaxilis chi, a segunda de su chi eus sceberau, ant a serbiri po cambiai su giustificadori, s'efetu o su Midi assinnau. Sa cosa mi praxit meda meda meda poita ca, candu apu a dèpiri sonai, totu at a èssiri “in su mixer”: controlladori Midi, mixer, scheda de àudio e efetus puru! Est a nai pagu gavetus e pagu cosa de mi tragai dònnia borta chi apu a dèpiri fàiri unu cuncertu. Po contras, chi su mixer ditzidit de no funtzionai no fait a sonai e duncas tocat a èssiri sèmpiri atentus imperendi-ddu e impostendi-ddu. Su mixer tenit unu campionadori piticu puru, su conta-bàtidus e is efetus apitzus de su Master e s'intrada po su micròfunu e po sa ghitarra. Totu su chi serbit po ddu imperai comenti a mixer de stùdiu puru e no sceti comenti a aina de digei. Ddu seu provendi a pagu a pagu e siguramenti apu a tènniri cosa noa de nci scriri asuba. Po imoi potzu nau sceti ca est bellu, totu colorau e prenu de luxis...e chi sonat beni diaderus!

Custa borta puru depu torrai gràtzias a Ivo Murgia e a Veronica Atzei.

Lèssicu 0.1

(su) MIXER: de s'ingresu “mixer”, chi ndi benit de su verbu “to mix”, est a nai “amisturai”. In italianu puru ddi narant “mixer”, ca “miscelatore” o, peus, "tavola di mixing" sonat mali e no si cumprendit luegus de ita seus chistionendi e “amisturadori (de sonus)" iat a èssiri lègiu a su pròpiu. Imbecis chi naraus mixer scieus chi seus chistionendi de un'aina po amisturai mitzas àudio opuru vìdeo, o totu e duas impari. Duncas, cun custu fueddu, no faeus passàgius de tradusidura ING-ITA-SAR, ma ING-SAR inderetura e abarrat “MIXER”.In tedescu ddi nàrant “MISCHPULTE" e in frantzesu “TABLE DE MIXAGE".

(su) CURREU: de su cadelanu "curreu", chi est "correo" in spanniolu. In italianu ddi nàrant "cursore" ma "slider" puru, est a nai pari-pari che a s'ingresu. Sigomenti ca teneus giai su fueddu, puru chi est unu cadelanismu, imperaus cussu.

(su) MANAXILI [o manixili]: in ingresu ddi nàrant "knob" e in italianu "manòpola" (comenti a su cad. sp. "manopla"). No sciu chi est liau a su verbu "manigiai", de su sp. "manejar" (in it. "maneggiare), perou su sinnificau parrit su matessi.