SU DIGEI
1Feb/110

Controlladoris tragaditzus: AKAI LPD8

Est giai de unus cantu de tempus chi in sa consolle de su digei bieus fitianamenti sa computera, in prus chi is pratus, is ligidoris de cd e su mixer, poita ca is programas po su controllu digitali de sa mùsica (siat cun is discus chi cun su cd) funt lòmpius a èssiri s'arrègula po unu nùmuru mannu de chistionis; foras de sa comodidadi siguramenti nci at s'arraxoni chi podeus fàiri unu sciacumannu de cosas in prus: efetus, loops, lìstas longas de cantzonis, ecc. e ddu podeus fàiri beni. Ma cali est, duncas, su chi amancàt? Pruschetotu una spècia de ainas po ndi controllai sa computera, mancai flessìbilis in sa programatzioni. E insaras bieus controlladoris USB acanta de is computeras, cun tastus, manaxilis, curreus e luxis puru! Duncas deu puru ndi apu comporau unu: su “AKAI LPD-8”! No si bollu trumbullai tropu cun chistionis tènnicas ma si potzu nai a lestru poita ca est un'aina bella meda:

-        ndi pigat sa currenti de sa USB

-        tenit 8 “pads”

-        tenit 8 manaxilis cun cursa finia

-        4 pàginas de programa (est a nai ca funt 32 pads/manaxilis in totu)

-        est “plug & play”, siat asuta de Windows chi de OSX

-        tenit is luxis po gurnisa de is pads (duas maneras)

Sa calidadi de is materialis est arta, comenti si spetat a is ainas prodùsias de Akai chi, abarrendi intra de is firmas giaponesas, at amelliorau un'idea de sa Korg, su “nanoPAD” (chi at presentau sa segundu versioni a su NAMM 2011 in Califòrnia in su mesi de Gennàrgiu). Imoi su “trend” est ghetau e totu is firmas funt faendi conrolladoris aici piticus poita ca funt tragaditzus e nci-ddus podeus pònniri in sa bussa de digei puru chi ndi depeus pigai s'ariopranu e ca funt flessìbilis e aportaus, praticamenti, de dònnia programa. Deu ddu imperu, po sa prusparti, po ndi controllai Serato Scratch Live, mapendi-ddu aici:

-        is manaxilis cuntrollant is efetus (filtrus, flanger, delay e “repeater”);

-        is pads funt po fai su loop a lestru, po ndi cambiai sa manera de ligidura (absolute, relative, internal) e po sonai, mancai, unu loopixeddu de sirena (ca nci stait sèmpiri beni!)

Dda serru narendi chi est un'aina chi costat pagu (unus 55 èurus) ma chi ndi balit de prus siat po sa calidadi de is materialis chi po sa flessibilidadi e est su primu contolladori tragaditzu chi, puru chi est aici piticu, tenit manaxilis e pads.

Lèssicu 0.4

(su) CONTROLLADORI: in ingresu est "controller"; funt cussas ainas chi (bia MIDI cun s'analògico, sa USB e sa Firewire) pirmittint de controllai àteras ainas. In italianu est abarrau "controller".

(su) PAD: funt una spècia de "tastus dinàmicus" cuadraus; deu nau de ddu lassai aici, ca sa tradusidura no est fàcili. Giai in italianu est difìcili, ca ndi bessint fueddus comenti a: "blocco, cuscinetto, piattaforma, ecc.". Chi nau "su pad" assumancu no m'ant a castiai mali.

(su) LOOP: sa tradusidura iat a dèpiri èssiri "perìodu", est a nai unu sonu chi torrat aguali finsas a candu no ddu firmaus. Ma "loop" est unu fueddu aici connotu chi cumbenit a lassai s'ingresu innoi puru (comenti, craramenti, at fatu s'italianu).

TRAGADITZU: ing: "portable", ita. "portatile"; ma in sardu nci at su verbu "tragai" e, duncas, podeus imperai s'agetivu (gràtzias a Oresti Pili chi m'at spricau custa cosa po is computeras).