SU DIGEI
18Jan/112

Asuba de „su mixer“ torra

S'amigu Frichi at apubau chi, po su chi pertocat su fueddu "mixer", nci at unas cantu de cosas de incrarai: candu ddu imperaus in sardu ddu scrieus a s'ingresa e sa "x", chi est lìtera de s'alfabètu sardu puru, craramenti dda naraus a s'ingresa etotu. Est a nai:

ING.: /ˈmɪksə(r)/

SAR.: /ˈmɪkser (e no mɪʒer/)

Totu is deretus funt de su produsidori

12Jan/114

Beni benius in su blog de „Su Digei“

Seu traballendi cun sa lìngua sarda de pagu tempus ma assumancu de binti annus e prus cun sa mùsica, faendi “su digei” a èssiri pretzisus. Insaras mi seu pensau, biendi ca totu podit èssiri scritu e contau in Sardu, de incingiai custu blog, cun su fini de scriri e abèrriri chistionis tènnicas e musicalis apitzus de totu cussas chi funt is ainas, is barrancus, is novas de custu setori specìficu de sa mùsica de oindii. Sa tenta, chena de pretesas mannas, est cussa de provai a biri pruschetotu is barrancus chi ddoi funt imperendi is fueddus tènnicus, est a nai totu unu fueddàriu specìficu chi su Sardu no at “imbentau”, circhendi a cumprèndiri ita ndi depeus, duncas, bogai cun is mecanismus de su Sardu opuru ita totu eus a dèpiri tènniri po fortza de s'ingresu, de s'italianu, ecc. e poita, mancai, no fait a ddu furriai in Sardu. Foras de retòrica: chi boleus ca sa lìngua nosta sigat a bìviri e a èssiri moderna custu puru est su tretu de fàiri. Deu nci apu a pònniri totu is connoscièntzias e sa passioni chi sigu a nci pònniri de diora in sa mùsica. Gràtzias de imoi a totu is chi ant a scriri e a mi donai ideas e incraramentus (comenti a Ivo Murgia, chi m'at donau su primu agiudu!).

Alessandro.

Lèssicu 0.0

(su) DIGEI: de s'ingresu “Disc Jockey”, fatu simpri a sa forma “DJ” chi si ligit e si scriit “Deejay” puru. Duncas ddu furriaus pari-pari cun “Digei”.

Esempru:

P: “Ita ses faendi de traballu?

A: "Fatzu su Digei

Su Digei