SU DIGEI
26Dez/130

DV/DJ-Tech Freestyle Scratch Battle: Fakser at bintu.

Dj Fakser at bintu sa DV/DJ-Tech Freestyle Scratch Battle, una batalla in s'arretza de scarràfius in freestyle. Nudda de aciungi: custu piciocu scarràfiat lestru e precisu meda e at mollau apalas genti che a is russus Chinmachine e Alexander WSQ, piciocus de sa scola noa de Beat4Battle Russia. At a arrici unu micser DIF-1S de sa DJ-Tech. Balla ca giai funt togas custas batallas in s'arretza!

23Dez/130

Warflex Speed Booster Apps: Scratch Nerds 2

Unu de is prus barrancus mannus de su digei scarrafiadori e su de no tenni luegus sa possibilidadi de scioberai basi de lestresa e sonus diferentis chena de nci depi perdi tempus a cambiai discus, torrai a ponni sa puntina a s'inghitzu de sa tràcia, cuncordai loops de sonai de su computer, ecc.. Unus cantu annus a oi funt bessius is "loopers", est a nai programeddus po MAC e PC chi pòrtant aìnturu unus cantu loops chi si podint scioberai de una gràfica (càstia-tì Yourlooper), ma sèmpiri abarràt su strobu de si portai avatu su computer, de ddu allùiri, de aberri su file, ecc.. Cun sa spainadura manna de is "smartphones" de-i custus ùrtimus ddus annus s' 'idea est stètia lestra: a nci ponni in su telefuneddu, àbili a ligi programeddus cun sonus e gràfica, su chi ananti si depiat umperai amarolla cun su computer. E insaras sa Thudrumble, sienda americana de Q-Bert e Yogafrog, digeis amigus e sòtzius de diora, sèmpiri prontus a imbentai ainas noas po su mercau, at fatu unas cantu apps po iOS e Android chi, a s'acabu, funt loopers chi pòrtant aìnturu sonus de produsidoris mannus impari a s'arreguladura de sa lestresa, est a nai sa possibilidadi de tenni unu muntoni de loops sèmpiri in busciaca, prontus po is allenamentus. Po nai, cun 1,79 èurus si podit comporai Warflex Scratch Nerds 2, fatu de Dj Craze e de Dj Klever, apitzus de is sonus de su mixtape insoru Scratch Nerds 2. Funt ainas bonas meda e baratas: gavetu de su telefuneddu a su micser, "thaaa/fresh" in su pratu e una dexina de loops prontus. Candu sa tennologia amelliorat aici meda su taballu de su digei est unu spassiu mannu.

17Apr/120

Stili lìberu de Andrea Cabras

Friscu-friscu de su canali Youtube cosa sua:

17Jan/120

Stili lìberu de Dj Rash

Est arribau su 2012 e SUDIGEI.com at fatu su cumpleannu! Su primu annu in s'arretza est stètiu bonu, custa "proa tènnicu-linguìstica" est andendi beni e, in d-unu de is artìculus benidoris, eus a fai unus cantu arrexonamentus apitzus de totu sa faina fata.

Sigomenti ca seus firmus de "s'annu passau" inghitzaus luegus cun d-unu vìdiu de stili lìberu de s'amigu Dj Rash; Gian Luigi est unu digei ollastrinu giòvunu e bravu meda, spertu de batallas (at participau a s'ùrtimu IDA Italy, po ndi nai una) e ativu in sa scena hip hop de diora...at a essi s'ora de ddi fai unu pregontu puru! Sa nexi est sa mia, ca seu sèmpiri prenu de cosa de fai e tengu artìculus meda de pubricai "arrèscius" in su computer! Gigio, ti promitu chi ddu eus a fai luegus custu pregontu!

Po imoi gosai-sì custu vìdiu friscu-friscu chi Rash at postu in su canali de Youtube suu, donendi atentzioni meda a sa lestresa e a sa positzioni de is manus apitzus de su fader e de su discu (in su pregontu eus a acrarai totu). Ogu chi is màginis funt "a sprigu" (difatis Rash scarrafiat cun sa manu manca apitzus de su fader).

Bonu 2012 a totus: chi siat arricu de novidadis bellas!

12Dez/110

P&A: Pregunta e arrespusta

Unu de is prus sistemas imperaus de is digeis po fai allenamentu impari est de fai scarràfius lìberus arretroghendi-sì dònnia "tot" de bàtidus/girus; eus a podi nai chi diaici ndi bessit una spècia de "discursu", chi est spassiosu poita ca unu digei sighit a s'àteru.

Q&A "Question and Answer" ddi narant in ingresu a custa manera de s'allenai e, difatis, aici est poita ca, comenti eis a podi biri in su vìdiu acapiau a custu artìculu, unu digei ndi ghetat a s'àteru sa "pregunta", imperendi unu sonu e scarrafiendi in d-una manera apitzus de sa basi; s'àteru digei, insaras, ndi ghetat s'arrespusta apitzus de sa matessi basi e apustis de su nùmuru de girus stabilèssiu agoa e ddu podit fai de manera diferentis:

- faendi sa matessi cosa chi at fatu s'àteru ainnantis po fai biri chi issu puru est àbili a fai cussa tènnica;

- faendi sa matessi cosa prus a lestru, mancai;

- faendi una tènnica prus difìcili;

- faendi una cosa mancai fàcili o scimpra ma serrendi-dda a sa sèria;

o àteras maneras de arrespundi e de si fai sa pregunta in su matessi tempus, sendi su turnu suu. Sighendi aici s'amanniat custu giogu de "Pregunta & Arrespusta" (P&A) chi est sa mellus manera de s'allenai scarrafiendi, ca faci a faci cun d-un'àteru digei chi participat a sa cosa s'apretu a fai totu is tènnicas e is cumbinassionis est mannu e sena de s'arroscimentu chi un'allenamentu a solu podit donai.

Est craru chi birendi a Dj Qbert e Zeke (QSU Champ 2010) eus a cumprendi poita "a preguntai e a arrespundi" cun is scarràfius lìberus est spassiosu meda!

Lèssicu 1.5

(sa) CUMBINASSIONI: candu poneus impari tènnicas diferentis sighendi a unu schema. In ingresu ddi narant "combo".


23Nov/110

IDA ITALY: THE SCRATCH! Is bincidoris (e deu nau SIMO G)

Is batallas in s'arretza ndi funt bessendi a tipu cardolinu e sa cosa mi fai praxeri meda. Digeis in s'aposentu insoru scarrafiendi, filmendi-sì cun is mìgias pudèscias de apalas, opuru cun sa gatu chi passat e issus sighendi a movi su discu e su crossfader infogaus pèrdius! Est custa sa cosa chi mi praxit de-i custas batallas: su digei scarrafiendi in domu sua, comenti fait de annus candu tenit unu pogheddu de tempus, mancai de a su noti e cun is cùfias po no ndi scirai a su bixinu, scurtzus e totu scrabionaus! E passièntzia chi su vìdiu no est HD e su sonu est peus de unu .mp3 a 128 k, est totu "a stili de realidadi" (agiumai su fragu de is mìgias s'intendit puru!).

Balla, torraus a su tìtulu de s'artìculu chi est mellus! E duncas, s'IDA (International Dj Association) Italy at cuncordau lestramenti custa batalla "de scarràfius sceti", in d-unu vìdiu de 1:30 min. fatu po biri e comenti si moviant is manus apitzus de su mixer e de su pratu. Eriseru, apustis de unu mesi de arricimentu de is vìdius, is giugis (Dj Craim, Mandrayq, B Kun, Drugo e Tayone) ant nau chini funt is bincidoris, est a nai:

Primu: T-Robb (43,5 Puntus)
Segundu: Dj Spada (42,5 Puntus)
Su de tres: Simo G (32,7 Puntus)

Deu, siguramenti, ndi apu a cumprendi prus pagu de is giugis e T-Robb e Dj Spada ant scarrafiau a sa toga diaderus, perou emu a nai chi Simo G assumancu segundu ndi depiat bessiri, chi no primu. Forsis chi est stètia premiada sa lestresa de T-Robb e sa precisioni de Spada ma, chi andaus a castiai, Simo G ddas tenit ambaduas impari a stili meda.

Eh, gei seis malus! Imoi seis pensendi chi seu tifendi a unu piciocu sardu (Simone est sardu e, comenti a un'àteru Ganga -Gabriele- est unu grandu digei e scarrafiadori)...e difatis est aici! Castiai-sì is vìdius e narai-mì chi no tengu arrexoni! Bravu Simo G, po mimi ses su bincidori (e craramenti bravus is àterus puru...cosa de timi de sa potentza scarrafiendi).

At participau un'àteru digei sardu puru, s'amigu Dj Rash chi, perou, no est bintrau itra de is primus tres. Bravu meda issu puru, comenti a totu custa genia noa de digeis sardus chi funt faendi-sì connosci in continenti puru. Ndi eus a chistionai in su benidori.