SU DIGEI
23Okt/140

S’umperu de is ainas: mixer, pratu, DVS, controlladori e sintetizadori

Una sìntesi bella de totu su chi ndi eus pensau, scritu e arrexonau in is ùrtimus artìculus in su vìdiu de unu scioru stravanau de unu digei e musitzista potenti! Teeko umperat su Z2 de sa Native Instruments acapiau a Traktor, unu controlladori Kontrol F1 po Traktor (sèmpiri de sa NI), unu pratu Controller One de sa Vestax e unu sintetizadori de sa Sequential Circuits, chi su sonu no est efetau de Traktor ma de unu pedali. Ita nai? Bonbas! Gosai-si-ddu.

19Jul/110

Pregontus: Dj Angelo

Agiumai nimancu deu nci creu! Su Digei custa borta est a bistimenta speciali ca (e ddu nau infogau meda!) pùblicat su primu pregontu internatzionali: Dj Angelo! Custu piciocu, nàsciu in Birmània ma crèsciu in s'Arrènniu Uniu, est connotu meda in totu s'Europa e, pruschetotu in custu ùrtimu annu, est faendi-sì connosci in totu su mundu andendi a giru cun d-unu cuncertu potenti chi fundit sceberus musicalis po ballai e pretziosismus tènnicus e stravanaus de digei de batalla, umperendi a totu is ainas noas DVS, MIDI e USB chi s'agatant oindii. Candu m'at torrau ca eja po su pregontu femu prexau che una pasca! Craramenti apu dèpiu furriai totu de s'ingresu a su sardu, circhendi a no perdi nudda de su chi s'at bòfiu comunicai Dj Angelo e depu nai chi is barrancus furriendi de s'italianu e de s'ingresu funt diferentis po "calidadi" ma agualis po "cantitadi"...ma imoi custu no s'interessat. Torru gràtzias a Veronica Atzei po s'agiudu cun is currigiduras de s'ingresu. Balla, andaus a ligi luegus ita totu s'at nau:

 

Saludi Dj Angelo e beni beniu in su blog de "Su Digei", su primu e s'ùnicu chi s'incurat de ainas e chistionis tènnicas de digei in Sardu. Otu preguntas po tui:

1 - SU DIGEI: Musikmesse 2011, in sa parada de Reloop. Comenti est andada?

R - Dj Angelo: Musikmesse 2011 est stètia stravanada! Est stètiu chena de dudas unu de is prus tretus artus de s'annu miu e oi seu tzerriendi ancora po cantu mi seu spassiau cun totu sa truma de Reloop. Sa parada nosta fiat connota meda e eus tentu genti meda chi beniat a is spetàculus nostus dònnia dii. Est spassiosu a traballai cun sa truma de Reloop poita ca puru chi funt traballendi funt gioghendi meda puru!


2 - SU DIGEI: Tui ses testimòngiu po sa Reloop, unu sinnu Tedescu togu chi est amanniendi meda. Cali est sa prus aina innovadora de Reloop? E poita?

R - Dj Angelo: Puru chi no tengu unu cuntratu, seu unu artista ofitziali de Reloop amparau de issus de duus annus. A s'inghitzu no sciemu meda de issus e de is ainas insoru ma, candu ddus apu connotus, seu abarrau spantau meda de sa calidadi de is ainas chi faint. Creu chi is RP-6000 mk6 siant is mellus pratis chi ddoi funt in su mercau de oindii po is digeis modernus. Seu prexau meda de is cùfias RHP-20 puru, chi ddas seu umperendi in is cuncertus.

 

3 - SU DIGEI:Traktor o Serato? E poita? Sciu ca imoi ses umperendi a Traktor 2.

R - Dj Angelo:Mi faint custa pregunta sèmpiri. Sa beridadi est chi mi praxint ambaduus, Serato de su 2066 e Traktor sceti de s'annu passau. Sendi chi tengu sperièntzia meda cun Serato est sa primu sceberadura chi depu sonai in clubs, ecc. perou, chi candu arribant sciorus cun efetus e MIDI, Traktor est perfetu. Su chi pensu deu est chi dònnia aina de digei est sa mellus chi est in is manus giustas.

 

4 - SU DIGEI:E ita mi naras de SPIN2, su sistema DVS de Reloop? Est unu progetu serrau poita ca Serato e Traktor arregnant in su mercau?

R - Dj Angelo: De cussu chi sciu SPIN est spaciau e imoi Reloop tenit affillamentus cun Traktor e Serato e est cuncentrendi-sì a amanniai hardware bonu prusaprestu chi software.

 

5 - SU DIGEI: Nara-sì 3 cantzonis de comporai e sonai notesta!

R - Dj Angelo: Is mellus cosas in sa vida funt po debadas! Baxi e pigai calancuna de is cantzonis mias de Soundcloud.

 

6 - SU DIGEI: In su Maju passau fiast a giru in Letònia e Corea de Giossu: ita genia de spetàculu as "cuncordau"? Ita totu portas candu ses a giru (mixer, cùfias, puntinas, ecc.)?

R - Dj Angelo: Eja, ocannu apu sonau in Letònia, Germània, Svitzera, Polònia e Corea de Giossu. Su spetàculu chi fatzu cambiat a segunda de s'acontèssiu chi nci depu sonai ma, a su sòlitu, est a "enèrgia arta" cun mùsica eclètica, e sa tenta mia principali est sèmpiri de sciumbullai sa festa! M'agradat su "turntablism" e medas de is amiradoris mius s'abetant de mi biri faendi sciorus tènnicus ma, in sa situatzioni de su club, sa cosa no funtzionat beni e ndi podit sbuidai su pranu de ballu! Deu pentzu chi est importanti meda a tenni s'armùdiu giustu e mi disapegat candu biu digeis scarrafiendi o giogulendi tropu e perdendi s'interessu de su pùblicu insoru. Femu digei ananti de lompi a essi "turntablist" e duncas circu ancora de fai biaxiai sa genti dònnia borta chi sonu. M'eis a podi nai chi deu sonu a su 75% po su pranu de ballu cun d-unu 25% de elementus de scioru po cussus chi ddi praxit su turntablism. Po mimi sa tenta fitiana est de fai "turntablism chi podis puru ballai". Est una sfida diaderus e sèmpiri unu traballu in avantzadura. I'm currently using Serato, Shure M44-7 cartridges, Novation Dicers, Reloop RHP-20 headphones. For mixers, I enjoy using the Rane TTM57 or Pioneer 909.

 

7 - SU DIGEI: Ses bènniu mai in Sardìnnia? Ita ndi pentzas de s'ìsula nosta?

R - Dj Angelo: No seu stètiu mai in Sardìnnia ma mi praxit meda a biaxiai e a sperimentai cosas noas. Chi si serbit una festa potenti, cumbidai-mì!

 

8 - SU DIGEI: Poita s'allumìngiu cosa tua est "Angelo"? Ddu scis chi custu nòmini in italianu bolit nai "Angelo" in italianu? In Sardu est "Àngelu"...ti sonat stranu?

R - Dj Angelo: "Angelo" no est sceti su nòmini miu professionali ma est su nòminu miu beru puru. Tengu una sorri mughedda chi ddi narant "Angelica" e candu seus nàscius, mamai e babu si funt intèndius benedixus cun duus àngelus, e duncas s'ant donau nòminis angèlicus. Deu circu a essi una fortza positiva in dònnia cosa chi fatzu chi est s'arrexoni poita ca mi praxit a imparai a is àterus s'arti chi stimu. Ma gei no seu un'àngelu totu su tempus 😉

 

SU DIGEI: Gràtzias meda po su pregontu e bonu traballu!

Dj Angelo: Gràtzias a tui e saludi a totus!.

 

Soundcloud

Twitter

Facebook

Youtube


Versioni ingresa de su pregontu.

 


 


  

11Mai/110

Pregontus: Dj Cordella

Arriendi e brullendi Su Digei est inghitzendi a si movi beni, puru chi nci est pagu tempus po fai totu is cosas chi unu blogheri sèriu depit fai! Imoi gei ddu cumprendu beni su traballu mannu chi at fatu s'amigu Ivu Mùrgia po cincu annus! Ddi torru gràtzias po s'agiudu chi sighit a nosi donai e ddu saludu cun amigàntzia, sperendi de ddu podi biri luegus scriendi torra in s'arretza.

E insaras, torraus a nosu: po su segundu pregontu sa Pùllia benit a si fai bìsita! Eus arrexonau unu pogheddu cun d-unu grandu digei chi emus arrenomenau in sa de tres noas de sa batalla in s'arretza de su DMC, est a nai Luigi Morgante, prus connotu comenti a "Dj Cordella"! Crassi de su '77, grandu sperimentadori de sonus, scarrafiadori lestru e precisu in prus chi testadori de ainas (Numark, Novation, ecc.) traballat impari a Caparezza puru e tenit unus cantu de progetus musicalis de calidadi manna. Andaus a ddu connosci mellus chistionendi-nci!

1 - SU DIGEI: Saludi Luigi "Dj Cordella" e beni beniu in su blog de "Su Digei"!
R - Dj Cordella: Saludi a bosàterus, praxeri mannu.

2 - SU DIGEI: Norabonas de coru po nci essi passau a sa torrada de su "DMC Online DJ Battle Championship"! Comenti ti-ddu ses pensau e fatu a custu scioru?
R - Dj Cordella: Gràtzias meda po s'apretziamentu! Po su chi pertocat a is sciorus cosa mia acostumu a ddus fai partiri de una bidea e mai de una cosa pràtica...po nai: candu seu in sa màchina puru m'acucat una melodia e mi-dda cantareddu finsas a candu no fùrriu a domu; apustis ndi scioberu su sonu chi, a parrimentu miu, iat a podi andi beni po cussu giru de scratch e, craramenti, ddu perfetzionu a sa mellus manera. De su giru, s'inghitzu, est automàticu a ndi fai totu s'arratantina e àterus girus de scratch. Comuncas su scioru chi apu presentau a su DMC online fia cosa bècia chi tenemu giai poita ca, biendi a is àterus bideos, mi seu pensau chi podiat abastai po nci passai a sa torrada. A nai sa beridadi mi pensamu de nci bessiri comenti a primu poita ca su scioru de Ritchie Ruftone no est bella meda...ma custu est unu parrimentu miu e sa giuria no dda pensat comenti a mimi!

3 - SU DIGEI: Imoi su giogu est tostau diaderus! Tenit giai calincuna bidea po sa pròssimu torrada?
R - Dj Cordella: Eja eja, tengu pronta giai sa sessioni de ses minutus, podeus nai totu su sterrimentu; m'abarrat sceti a dda proai e dda proai torra unu milioni de bortas finsas a candu no ndi apu a imparai beni totu is partis. Dda apu cambiada sceti candu apu biu a su scioru di Unkut, chi po mimi est unu de is mellus (e creu chi sa finali dda at a binci issu). Po su chi pertocat a su scratch no mi lassat spantau meda, ma po s'assortamentu est cosa de timi e creu chi imoi siat unu de is mellus a su mundu. A dònnia manera su scioru cosa mia est totu cosa noa, foras chi un'arrogu piticu chi tenemu giai e chi mi praxit meda. Ti potzu nai chi at a essi musicali meda perou, biendi a cussu chi at fatu Unkut, apu aciuntu unus 30-40 segundus de assortamentu amarteddanti meda, chi no nc'intrat nudda cun cussu chi apu fatu po is cualificatzionis. Ddoi at a essi unu remix scarrafiau puru de una cantzoni connota meda e apu a umperai a calincunu controlladori: in prus de is "Dicers" seu pensendi a s'MPD-26 de s'Akai e a unu pedali de sa Boss.

4 - SU DIGEI: Ita ndi pensas de su scioru e de sa tènnica de Unkut? Deu seu abarrau spantau meda de sa precisioni e lestresa cosa sua, carateristìcas chi ddu ant scerau sèmpiri.
R - Dj Cordella: Ehh, ita potzu nai...ddu apu arrenomenau a primu: est cosa de timi e est su "turntablist" chi, impari a Dj Fly e Dj Rafik, stimu de prus de totus. In prus issus in is sciorus insoru umperant pagu pagu su "thaaa"e àetrus sonus tropu sbagassaus; est sèmpiri unu praxeri mannu a ddus ascurtai poita ca proponint sonoridadis friscas e campionis stravanaus, calincunu pigau de is discus po su scratch de Le Jad.

5 - SU DIGEI: Biendi a is collaboratzionis cosa tua mi parit de cuprendi chi ti praxit a probai is ainas noas e a sperimentai cumbinassionis vàrias, siat in is cuncertus chi in su stùdiu. Ita ddoi at, imoi, in su frunimentu tuu?
R - Dj Cordella: In is cuncertus a sa sola umperu duus pratus Numark TTX usb, mixer Rane TTM 57SL, duus Novation Dicer e una computera Macbook. Chi imbecis sonu impari a trumas a tipu "Après la classe" opuru "MS Triniti" s'aciuncit unu meda-tràcias Yamaha AW16G, unu teclau MIDI Akai MPK 49, unu synth/vocoder de sa Korg in prus de Ableton Live e Reason. Sa collaboratzioni cun Federico "Dj Alar" Simonazzi est inghitzada in su 2008, candu apu bintu una batalla de digeis in Pùllia e Basilicada; de insaras seu bintrau in sa Esound divisione de sa Eko Music Group comenti a amparau de sa Numark ma in is seminàrius costa nosta amostaus is ainas noas de Korg, Akai Pro, Ortofon e Alesis puru.

6 - SU DIGEI: De su vìdeo chi as presentau a su DMC apu biu chi ses umprendi is "Dicer" de sa Novation, impasi de su Denon DN-HC 1000s. Comenti mai custu cambiamentu? Comenti funt is Dicer chi, in prus, umperas in d-una positzioni particulari?
R - Dj Cordella: Difatis; a primu umperamu a su controlladori de sa Denon chi, po mimi, est bonu meda po Serato ma est làstima manna chi ddi ant montau is pads po is puntus de CUE tropu dilicaus, si-ndi segant luegus e po chini, comenti a mei, ddus umperat meda no andat beni po nudda. Is Dicer ddus apu pigaus candu no fiant ancora in bèndida; ddis nau "is gioghiteddus", funt piticheddeddus e si podint incasciai in is 1200/1210 anca ddoi est su circhixeddu po is 45 girus, puru chi deu nci-ddus pongu apitzus de su mixer po una chistioni de comodidadi. Si podit fai sa mapa a praximentu e tenint finsas a cuìndixi pùntus MIDI partzius in tres unidadis po Dicer...est a nai chi podeus fai una mapa finsas a trinta puntus MIDI.

7 - SU DIGEI: Tui ses umprendi Serato con su TTM 57SL e scieus totus chi est una solutzioni bona meda. Ita mixer iast a cunsillai a chini no si podit comporai su 57? Sèmpiri impari a Serato o Traktor puru andat beni?
R - Dj Cordella: Po chini no si podit permiti su 57 nci at su 56, sèmpiri produsiu de sa Rane, chi costat nimancu sa metadi de su 57 ma est aguali in totu, foras chi no tenit Serato aìnturu. Opuru su Vestax PMC 05 Pro IV, mixer bonu meda chi in prus tenit unu pannitzu po su MIDI, aici, chi in su benidori eis a bolli a ndi pigai Traktor o Serato, eis a tenni sa possibilidadi de ddi fai sa mapa comenti bosi praxit. Ma est bellu meda su X5 de sa Numark puru, chi tenit un'atza bona meda, una de is mellus po mimi. Intra de Serato e Traktor: finsas a unus cantu de tempus a oi femu po su Serato ma de pagu ant amelliorau meda su Traktor: prus medas de puntus de CUE, prus medas de efetus emi parrit puru prus meda de firmesa.

8 - SU DIGEI: A giru impari a Caparezza e puru scarràfius po s'album insoru...una collaboratzioni importanti. Candu sonaus cun issu depis umperai calincuna spertesa speciali?
R - Dj Cordella: A nai sa beridadi no apu sonau mai in cuncertu impari a issu, foras chi candu femu cun sa truma de "Après la classe", ca medas bortas issu nci artiàt in su palcu po cantai calincuna cantzoni anca iat arregistrau unas cantu de partis, a tipu "Lu sole, lu mare, lu ientu". Ddu apu agiudau sceti in su stùdiu. Ita si potzu nai...Caparezza? Est unu potenti! Candu depu arregistrai unu scarràfiu s'arrogu de scarrafiai mi-ddu donat issu poita ca ddu sceberat sighendi a su testu. No fait nudda a ingertu, deu pentzu...unu de is prus artistas bàlidus in s'Italia.

9 - SU DIGEI: Ita puntinas e ita cùfias ses umperendi imoi?
R - Dj Cordella: Puntinas M44-7 de sa Shure, opuru Ortofon Q-Bert OM. Is cùfias, sigomenti ca mi durant una dii, ddas pagu otu èurus esagerendi, ah ah ah! Andant beni cussas de s'Autogrill puru!

10 - SU DIGEI: As sonau mai in Sardìnnia o connotu a calincunu digei sardu?
R - Dj Cordella: Ddoi apu sonau candu femu a giru cun is "Après la classe" po calincunu festival chi imoi no mi-nd'arragordu su nòmini ma no apu tentu mai su praxeri de connosci a calincunu digei sardu e nimancu sa possibilidadi de fai unu cuncertu totu miu ande bosàterus.

11 - SU DIGEI: Ita progetus musicalis e/o batallas depis fai custa istadi?
R - Dj Cordella: Siguramenti sa DMC online at a mi-ndi furai tempus meda ma, a sa fini, apu a essi a giru siat a solu siat cun is "Resina Sonora", una truma afirmada meda in sa scena hip hop pulliesa. Apustis de s'istadi, chi su tempus ddu at a permitiri, m'at a praxiri a inghitzai su discu a solu cosa mia.

12 - SU DIGEI: Gràtzias meda po sa disponibilidadi!
R - Dj Cordella: Gràtzias a tui, est stètiu unu praxeri...e speru de tenni s'ocasioni de si fai bìsita in Sardìnnia! Ciau!

Canali Youtube
Myspace
Facebook

 

Lèssicu 1.1

(su) TESTADORI: est su chi ddi faint fai sa proa de is ainas poita ca, mancai, est digei de traballu e, duncas, podit torrai scedas bonas po s'amellioramentu de is ordìngius.

 

(sa) ARRATANTINA: sigomenti chi seu casteddaju mi praxit a umperai custu fueddu po nai "sa bateria", impasi de tenni su fueddu ingresu "su beat".

 

(su) ASSORTAMENTU: su chi in ingresu est "su cutting", una de is partis chi ddoi funt in is sciorus de is batallas de digei. Tocat a essi bravus meda, poita ca si depint fai melodias, rìtimus, ecc. umperendi duus discus agualis o diferentis e amisturendi totu cun d-unu movimentu lestru in cumbinu cun su crossfader o is curreus (ddoi funt unu sciacumannu de tènnicas).

 

(su) SCARRÀFIU: su "scratch", su matessi fueddu chi umperat s'italianu. Perou, chi "graffio" in italianu est lègiu deu nau chi "scarràfiu" sonat beni e si podit scriri e nai impari a scratch, comenti a sinònimu. Po su verbu imbecis no mi praxit "scratchai", ca ndi bessit unu casinu cun HAI; duncas nau de umperai sèmpiri "scarrafiai", ca si cumprendit de su tèssiu chi no seus chistionendi de scarrafiai su scraxu.

 

(su) DISCU PO SU SCRATCH: funt discus specìficus po digei, chi tenint sonus e strutura po organitzai sciorus. In ingresu ddi narant "Battle Breaks", duncas eus a podi nai puru "Discus po batallas"...sèmpiri chi calincunu no cumprendit chi serbint po si strupiai a corpus!

 

(su) FRUNIMENTU: su "setup", comenti funt organitzadas is ainas de dònnia digei candu sonat in cuncertu o in su stùdiu (craramenti dònniunu tenit preferèntzias diferentis).

 

(su) MEDA-TRÀCIAS: est un'aina digitali chi podit arregistrai e sonai prus de una tràcia àudio. In italianu ddi narant "multitraccia", in ingresu "multitrack".

 

(su) TECLAU: "tastera/tastiera" no mi praxit. "Teclau" ndi benit de su spanniolu "teclado"; chi depeus nai su chi in ingresu est "key" e in italianu est "tasto" no cumbenit a ddu tradusi cun "crai" opuru "tastu" ca funt fueddus chi faint pensai a sa crai po aberri e a su tastu (it.: sapore) de is cosas. Duncas est mellu "sa tecla"; su teclau tenit medas teclas.

 

(sa) MAPA: dònnia aina MIDI (oindii mixer, pratus, ecc. funt agiumai totus MIDI puru) podit arrici e intregai sinnalis MIDI e nosu podeus decidi comenti ddu depint fai (es: "custa tecla alluit sa tràcia, cussu curreu amanniat is àrtus"). Sa mapa est su sceberu de totu is cumandus chi eus sceberau. Eus a podi nai puru "sa mapadura", ma deu prefèrgiu nai "sa mapa", "fai/fatu sa mapa" impasi de "sa mapadura", "mapau". Es: "apu fatu sa mapa de su controlladori".

 

(su) PANNITZU: una parti specìfica de un'aina, cun teclas, curreus e manaxilis dedicaus. In italianu est "pannello", in ingresu "panel" e in tedescu "paneel". Eus a podi nai "su pannellu" puru.

 

(sa) ATZA: is curreus de su mixer tenint un'arreguladura po su bolùmini: podeus sceberai chi su sonu depit sparessi a pagu a pagu , opuru chi si depit segai luegus; candu depeus scarrafiai est utilosu meda chi su crossfader "seghit" su sonu beni, est a nai chi "s'atza" (ita.: "taglio", ing.: "cut") siat precisa.

 

(sa) FIRMESA: computeras e programas podint sèmpiri fai brullas lègias candu seus sonendi! Duncas, prus firmus funt e mellus est!


27Mrz/110

Is efetus: is spètzias de sa coxina de su digei

 

Mancai su tìtulu fetzat pentzai a “sa proa de su coxineri” seus chistionendi sèmpiri de ainas de digei e, mi despraxit, no nci est a Antonella Clerica morighendi is pratus in sa consolle! S'acostamentu a sa coxina, perou, no est ghetau aici; difatis, chi is ingredientis fundamentalis chi unu digei bonu depit sciri a imperai funt tènnica, sceberu de sa mùsica e connoscèntzia de is ainas insoru, in sa pingiada tocat a nci ponni unu pogheddu de spètzias puru: est a nai is efetus. Flanger, delay, echo, chorus, ecc. funt nòminis connotus meda in dònnia genia de mùsica, imperaus sonendi sa ghitarra, sa trumbita e milli àterus ordìngius po donai de prus de arrichesa e bariedadi a su sonu. E oindii, puru in su mundu de su digei (sèmpiri prus liau a sa mùsica eletrònica e sperimentali) est pretzisu s'imperu de is efetus, ca sa tennologia s'agiudat in custa tenta; difatis, torrendi agoa de unus 10-15 annus, m'arragordu ca tocàt a s'imbentai collegamentus cun is pedalis po ghitarra opuru cun efetus mannus de cussus “a rack”. De prus, su mixer a duus canalis no portàt mai sa possibilidadi de fai su gioghitu “bessi-torra” (s'intregu de su sonu sicu chi ndi torrat efetau) e, duncas, si depiat sceberai beni comenti fai, poita ca su processamentu fiat, amarolla, apitzus de su “canali maistu” (tropu trumbullu po lassai unu canali lìmpiu). Lòmpius a su 2011 (ma de una pariga de annus giai) s'ùrtima cosa chi donat pentzamentus funt is efetus! Chi seus imperendi a unu DVS-sistema de discu digitali comenti a Traktor, Serato, Mixvibes, ecc. ddus teneus in su programa e abastat unu controlladori midi/usb po ddus manigiai beni; chi, imbecis, su mixer portat su “bessi-torra” eus a podi imperai efetus de cussus a rack, pedali o spècificus po digei, comenti a su Pioneer EFX-500, tanti po ndi nai unu. Ma, sigomenti ca m'amàchiu po custas cosas, nci seu arrennèsciu a mi comporai “s'urrei” de is mixer de scratch-digei cun efetus aìnturu: su PIONEER DJM-909. Cust'ordìngiu, in produsidura de su 2003 (impari a su DJM-707, sa versioni chena de efetus) sighit a essi s'arresùmini perfetu de mixer cun efetus; difatis portat su setori controlladori in mesu de is duus canalis, cun d-unu schermu a tocu e totu is manaxilis dedicaus. Eus a biri in su benidori, cun un'àteru post, primoris e fartas de donniuna de custas solutzionis e sa calidadi puru. Ma arragordai-sì chi tocat a essi coxineris bonus, ca tropu efetus (comenti acostumant imoi) ndi faint bessiri sa mùsica tropu saboria!

 

Lèssicu 0.8

 

BESSI-TORRA: in ingresu ddi nàrant "send-return". Est su tretu chi faeus fai a su sonu, imperendi is bessidas/intradas apòsitas de su mixer, po ddu intregai, po esèmpru, a unu rack de efetus o de processamentu de su sinnali.

(su) SONU SICU/SCIUSTU: comenti eus nau giai, imperendi a su bessi-torra, su sonu ndi bessit sicu e ndi torrat efetau. A-i custu puntu, cun is controllus apòsitus, podeus sceberai "cantu" efetu a ddi donai, su chi in ingresu est "wet-dry" e, duncas, cantu "sciustu" de efetu boleus chi siat su sonu.

(su) SISTEMA DE DISCU DIGITALI (DVS): pari-pari de DVS "Digital Vinyl System". Imperendi a unu discu a còixi (timecode) podeus controllai is sonus in sa computera; una scheda àudio ndi pigat su sinnali analògicu de su discu, ddu furriat a digitali de manera chi su programa potzat a ligi su sonu sighendi a su còixi chena de stentu e sighendi a is movimentus de su discu etotu, Apustis, sèmpiri sa scheda furriat a sinnali analogicu torra su sinnali digitali e ddu intregat a is canalis de su mixer. S'arresultau est chi sonaus is cantzonis in sa computera (.mp3, .wav, ecc.) comenti chi siant in su discu, puru chi est a còixi e no est sonendi diaderus. Est sa mellus solutzioni po chini, comenti su chi est scriendi, no no s'infogat nimancu po nudda cun is ligidoris de cd, is contralladoris midi/usb, ecc., e puru po su scratch, poita ca ddu podeus fai cun calisiollat sonu.

(su) SCHERMU A TOCU: su "touch-screen". Dònnia aina chi nosi pirmitit de imperai unu programa "tochendi" unu schermu, che a s'iPad, is telefuneddus, ecc.. Custa tennologia oindii est imperada meda puru in is ainas de digei.